Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • PTA

Afstemming met andere mens en maatschappijvakken

5-2-2018

Integratie en afstemming is mogelijk met andere mens- en maatschappijvakken, zoals geschiedenis, economie, maatschappijleer en maatschappijkunde. In de praktijk zal dat beperkt plaatsvinden omdat de leerlingen die aardrijkskunde in hun examenpakket hebben maar beperkt ook (alle) andere mens en maatschappijvakken volgen. Binnen de klassen kan dat ook variëren.

Een handig instrument om aan afstemming tussen de mens- en maatschappijvakken te werken is Leerplan in Beeld. Ga naar Leerplan in beeld per vak kunt u daar op 'einddoelen' klikken om een snel overzicht van de vakinhouden te krijgen.

Geschiedenis

Bij de volgende onderwerpen uit het examenprogramma geschiedenis vmbo zijn er raakvlakken met het aardrijkskundeprogramma:

Geschiedenis​ ​Aardrijkskunde
​GS/K4​De koloniale-relatie Indonesië - Nederland​AK/K7​Arm en rijk
​GS/K6​De industriële revolutie in Nederland​AK/K5​Bronnen van energie
​GS/K7​Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland​AK/K7​Arm en rijk
GS/K11 ​Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld​AK/K9​Grenzen en identiteit
​GS/V2​Nederland en Europa​AK/K8
AK/K9
​Bevolking en ruimte
Grenzen en identiteit
​GS/V3​De verhouding mens-milieu​AK/K5​Bronnen van energie
​GS/V4​De ontwikkeling van de gezondheidszorg in Nederland​AK/V4​Arm en rijk en gezondheidszorg


Voor de concrete eindtermen geschiedenis en uitwerkingen: zie het examenprogramma en de syllabus die te vinden zijn op de website van Examenblad

Economie

Bij de volgende onderwerpen uit het examenprogramma economie vmbo zijn er raakvlakken met het aardrijkskundeprogramma:

​ ​Economie​ ​Aardrijkskunde
​EC/K5A
EC/K5B
​Arbeid en productie
Arbeid en bedrijfsleven
​AK/K5​Bronnen van energie
​EC/K7​Internationale ontwikkelingen​AK/K7
AK/K8
AK/K9
​Arm en rijk
Bevolking en ruimte
Grenzen en identiteit
​EC/K8​Natuur en milieu​AK/K5​Bronnen van energie


Voor de concrete eindtermen economie en uitwerkingen: zie het examenprogramma en de syllabus die te vinden zijn op de website van Examenblad.

Maatschappijleer

Bij de volgende onderwerpen uit het examenprogramma maatschappijleer vmbo (alleen een schoolexamen) zijn er raakvlakken met het aardrijkskundeprogramma:

MaatschappijleerAardrijkskunde​
​ML/K5​Sociale verschillenAK/K7​​Arm en rijk
​ML/K7​Beeldvorming en stereotypering​AK/K9​Grenzen en identiteit


Voor de concrete eindtermen maatschappijleeren uitwerkingen: zie het examenprogramma en de syllabus die te vinden zijn op de website van Examenblad.

Maatschappijkunde

Bij de volgende onderwerpen uit het examenprogramma maatschappijkunde vmbo zijn er raakvlakken met het aardrijkskundeprogramma:

MaatschappijkundeAardrijkskunde ​
​MK/K4​Politiek en beleid​AK/K8
AK/K9
​Bevolking en ruimte
Grenzen en identiteit
​MK/K5​Mens en werk​AK/K7​Arm en rijk
​MK/K6​De multiculturele samenlevering​AK/K8
AK/K9
​Bevolking en ruimte
Grenzen en identiteit


Ook bestaat de mogelijkheid om in het kader van de analyse van een maatschappelijk vraagstuk (verrijkingsdeel MK/V1; alleen voor gl/tl) een thema te onderzoeken dat (ook) aardrijkskundige aspecten omvat.
Voor de concrete eindtermen maatschappijkunde en uitwerkingen: zie het examenprogramma en de syllabus die te vinden zijn op de website van Examenblad.